Sort by:

Multi-Use

น้ำหมึก InkTec แบบ Multi-Use ผลิตด้วยระบบนาโนเทคโนโลยี ให้คุณภาพงานพิมพ์ระดับสูง และป้องกันหัวพิมพ์อุดตันได้ดีที่สุดเมื่อเทียบกับน้ำหมึกขวดทุกชนิดในท้องตลาด มีทั้งขนาด 100 CC และ 1000 CC แบ่งออกเป็น 5 แบบหลักๆ คือ

1. Multi-Use for HP - ใช้เติมได้กับตลับหมึกทุกรุ่นของ HP
2. Multi-Use for Canon - ใช้เติมได้กับตลับหมึกทุกรุ่นของ Canon
3. Multi-Use for Epson - ใช้เติมได้กับตลับหมึกทุกรุ่นของ Epson
4. Multi-Use for Brother - ใช้เติมได้กับตลับหมึกทุกรุ่นของ Brother
5. Multi-Use for Lexmark - ใช้เติมได้กับตลับหมึกทุกรุ่นของ Lexmark

สำหรับท่านที่ต้องการคุณภาพงานพิมพ์ที่เทียบเท่าหมึกพิมพ์ OEM อย่างสมบูรณ์ ขอแนะนำให้เลือกใช้หมึกแบบกล่อง (Refill Kit) หรือน้ำหมึกขวดแบบพรีเมี่ยมเฉพาะรุ่นของ InkTec แทนค่ะ
  • Pages:
  • 1
  • 2

  • Pages:
  • 1
  • 2