Dye vs Pigment

เปรียบเทียบน้ำหมึกแบ่งแยกตามตัวทำละลาย
ประเภท คุณลักษณะ ข้อดี ข้อเสีย
Dye มีน้ำเป็นส่วนประกอบ มักใช้กับสี C/M/Y/LC/LM เป็นหลัก เมื่อพิมพ์เอกสารแล้วห้ามโดนน้ำเด็ดขาด แต่ถ้าพิมพ์บนกระดาษ photo ก็จะกันน้ำได้ ล้างหัวพิมพ์ ง่าย ห้ามโดนน้ำ
Pigment น้ำหมึกชนิดนี้ไม่ได้ใช้น้ำเป็นตัวทำละลาย มักจะใช้กับสีดำ แต่บางยี่ห้อก็ผลิตเป็นสี C/M/Y แล้ว ถ้าหัวพิมพ์ตันจะต้องใช้น้ำยาพิเศษล้าง โดนน้ำได้ ถ้าไม่ได้พิมพ์ หลายอาทิตย์ อาจทำให้ตัน